Säännöt - snooker

SNOOKERIN SÄÄNNÖT (27.6.2011 voimaan astuneet) (Suomennoksen päivitys 22.11.2011)

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

I VÄLINEET 

 

1 Pöytä

2 Pallot 

3 Lyöntikeppi

4 Apuvälineet 

 

II MÄÄRITELMÄT 

 

1 Peli 

2 Ottelu 

3 Kilpailu

4 Pallot 

5 Lyöjä 

6 Lyönti 

7 Pussitus 

8 Lyöntisarja 

9 Käsipallo

10 Pelipallo

11 Sallittu pallo

12 Nimetty pallo

13 Vapaa pallo

14 Pallo pois pöydältä

15 Virhe 

16 Lyöntipallo ”snookerissa”

17 Asetuspiste varattu

18 Työntölyönti

19 Hyppylyönti

20 Tahallinen virhe l. missi 

 

III PELISÄÄNNÖT 

 

1 Pelin luonne 

2 Pallojen alkuasetelma

3 Pelin kulku 

4 Pelin loppu

5 Pelaaminen käsipallolla

6 Osuma kahteen palloon yhtä aikaa

7 Värillisten pallojen asetus

8 Lyöntipallo kiinni 

9 Pallo pussinsuulla 

10 ”Snookerissa” virheen jälkeen 

11 Virheet 

12 Rangaistukset 

13 Pelaa uudelleen 

14 Virhe ja ”missi” 

15 Pallon koskeminen, muu kuin lyöjä 

16 Umpikuja 

17 Nelinpeli 

18 Apuvälineet 

19 Tulkinta 

 

IV PELAAJAT 

 

1 Ajan peluu

2 Epäurheilijamainen käytös

3 Rangaistukset

4 Ei lyöjä

5 Poistuminen pelipöydän äärestä

6 Luovutus 

 

V TOIMITSIJAT 

 

1 Tuomari 

2 Pistetaulun hoitaja

3 Kirjuri

4 Toimitsijoiden antama apu 

 

 

 

 

 

I VÄLINEET 

 

1 PÖYTÄ 

 

Mitat: 

Pelialue vallien sisäpuolella 3569 mm x 778 mm ± 3 mm.

Korkeus: 

Lattiasta vallin yläreunaan 85 mm - 876 mm.

Pussit: 

Pussit joka kulmassa ja keskellä molemmilla sivuilla. Virallisten pöytien pussien suut määritellään WPBSA:n toimesta. 

Alaviiva: 

Suora linja pöydän poikki 737 mm etäisyydellä alapäätyvallista. 

D-alue eli aloitusalue: 

Puoliympyrä säteellä 292 mm alaviivan keskilinjasta.

Asetuspisteet:

Neljä (4) asetuspistettä on sijoitettu pöydän keskilinjalle 

 

 

– yläpiste (musta): 324 mm yläpäätyvallista. 

– pyramidipiste (pinkki): keskipisteen ja yläpäätyvallin puoliväliin. 

– keskipiste (sininen): pöydän keskipisteeseen. 

– alapiste (ruskea): alaviivan keskipisteeseen. Lisäksi D-alueen kulmapisteet 

– vasemman puoleinen (vihreä). 

– oikean puoleinen (keltainen). 

 

2 PALLOT 

 

Läpimitta tulee olla 52,5 mm ± 0,05 mm.

Pallosarjan tulee olla samanpainoinen, toleranssi 3 gr.

Pallo tai pallosarja voidaan vaihtaa pelaajien yhteisellä sopimuksella tai tuomarin päätöksellä. 

 

3 LYÖNTIKEPPI 

 

Lyöntikeppi ei saa olla lyhyempi kuin 9 4 mm ja sen tulee olla muodoiltaan ns. “perinteinen”. 

 

4 APUVÄLINEET 

 

Pöydän koosta johtuen apuvälineiden käyttö on sallittu ja kuuluu olennaisesti pelin luonteeseen.

Kaikkien apuvälineiden tulee olla WPBSA:n ja IBSF:n hyväksymiä. 

 

II MÄÄRITELMÄT 

 

1 PELI (frame) 

 

Pelijakso, joka alkaa ensimmäisellä lyönnillä pallojen oikeasta alkuasemasta ja päättyy: 

 

– pelaajan omalla lyöntivuorollaan tekemään luovutukseen. 

– vain mustan pallon ollessa pelaamatta ja piste-eron ollessa yli seitsemän (7) pistettä. 

– vain mustan pallon ollessa pöydällä pallon ratkaisevaan pussitukseen tai virheeseen. 

– tuomarin päätöksellä, sääntö 3/ 4 tai 4/2. 

 

2 OTTELU (game) 

 

Sovittu määrä pelejä. 

 

3 KILPAILU (match) 

 

Sovittu määrä otteluita (tai pelejä). 

 

4 PALLOT (balls) 

 

Valkoinen on ns. lyöntipallo (cue ball). Viisitoista ( 5) punaista ja kuusi (6) värillistä ovat kohdepalloja (object balls). 

 

5 LYÖJÄ (striker) 

 

Pelaajaa, joka on lyöntivuorossa kutsutaan lyöjäksi siihen asti kun hänen suorituksensa on päättynyt ja tuomari on todennut lyöntivuoron päättyneen. 

 

6 LYÖNTI (stroke) 

 

Lyönti on tapahtunut, kun lyöjä on koskettanut lyöntipalloa kepin nahkapäällä ja kaikki pallot ovat lyönnin jälkeen pysähtyneet. Lyönti on oikein suoritettu jos se on näiden sääntöjen mukainen. 

 

Lyönti voi olla joko suora tai epäsuora: 

 

– suorassa lyönnissä lyöntipallo osuu kohdepalloon koskettamatta 

ensin valleja. 

– epäsuorassa lyönnissä lyöntipallo osuu ensin valliin tai valleihin ja vasta sen jälkeen kohdepalloon. 

 

7 PUSSITUS (pot) 

 

Pussitus on tapahtunut, kun laillisessa lyönnissä kohdepallo menee pussiin jonkin pallon osuttua siihen. 

 

8 LYÖNTISARJA (break) 

 

Lyöntisarja on perättäisten pussitusten määrä yhdellä lyöntivuorolla. 

 

9 KÄSIPALLO (in hand) 

 

Lyöntipallo on käsipallo: 

 

– ennen jokaisen pelin alkua. 

– lyöntipallon pussituksen jälkeen. 

– lyöntipallon jouduttua pois pöydältä.

Käsipallo muuttuu lyöntipalloksi kun: 

– käsipallolla on pelattu laillinen lyönti. 

– virhe on tapahtunut käsipallon ollessa pöydällä. 

 

10 PELIPALLO (ball in play) 

 

Lyöntipallo on pelipallona kun se ei ole käsipallona.

Kohdepallo on pelipallona pelin alusta pussitukseen tai muuten pois pöydältä joutumiseen asti.

Värillinen pallo asetetaan takaisin pelipalloksi pussituksen tai muuten pois pöydältä joutumisen jälkeen. 

 

11 SALLITTU PALLO (ball on) 

 

Jokainen pallo, johon lyöntipallo tietyssä lyönnissä saa ensimmäiseksi osua, on sallittu pallo. 

 

12 NIMETTY PALLO (nominated ball) 

 

Kohdepallo, jonka lyöjä valitsee kohdepalloksi ja johon hänen on ensimmäiseksi osuttava, on nimetty pallo. Tuomarin kysyessä lyöjän on ilmoitettava minkä pallon hän on valinnut kohdepalloksi. 

 

13 VAPAA PALLO (free ball) 

 

Vapaa pallo on nimetty pallo, jonka lyöjä valitsee kohdepalloksi virheen jälkeen ollessaan “snookerissa” sallittuun palloon nähden. 

 

14 PALLO POIS PÖYDÄLTÄ (forced off table) 

 

Pallo pois pöydältä tilanne syntyy kun pallo joutuu pois pelialustalta tai lyöjä poimii sen käteensä pallon ollessa pelipallona, poikkeus säännössä 3/ 4. 

 

15 VIRHE (foul) 

 

Virheeksi tulkitaan jokeinn toimenpide joka ei ole näiden sääntöjen mukainen. 

 

16 LYÖNTIPALLO “SNOOKERISSA” (snookered) 

 

Lyöntipallo on “snookerissa” jos osuma suoralla lyönnillä mihinkään sallittuun palloon ei ole mahdollinen. Yhden tai useamman sallitun pallon ollessa pelattavissa molemminpuolin (pallon läpimitta vapaa molemmilla sivuilla), tällöin lyöntipallo EI OLE “snookerissa”. Käsipallo on “snookerissa” jos osuma D-alueelta tai sen rajalta suoralla lyönnillä sallittuun palloon ei ole mahdollinen.

Lyöntipalloa lähinnä olevan ei sallitun pallon katsotaan aiheuttavan snookerin”. 

Punaisen ollessa kohdepallona ja jokin toinen ei sallittu pallo aiheuttaa “snookerin” toiseen punaiseen nähden tällöin ei ole varsinaista “snookerin” aiheuttavaa palloa.

Lyöntipallo ei voi olla “snookerissa” vallin takia (ns. valli maski). 

 

17 ASETUSPISTE VARATTU (spot occupied) 

 

Asetuspiste on varattu jos palloa ei voi asettaa sille sen koskettamatta toista palloa. 

 

18 TYÖNTÖLYÖNTI (push stroke) 

 

Työntölyönti syntyy kun kepin pää koskettaa lyöntipalloa useammin kuin kerran tai kepin pää on kiinni lyöntipallossa pallon jo selkeästi liikkuessa eteenpäin. 

 

Lyöntipallon ja kohdepallon lähes koskettaessa toisiaan niin työntölyöntiä ei synny kun lyöntipalloa lyödään niin että se mahdollisimman ohuesti hipaisee kohdepalloa. 

 

19 HYPPYLYÖNTI (jump shot) 

 

Hyppylyönti syntyy jos lyöntipallo hyppää yli kohdepallon vaikkakin koskettaen tai koskettamatta sitä. Paitsi: 

 

– kun lyöntipallo osuu ensin kohdepalloon hypäten sen jälkeen 

toisen pallon yli. 

– kun lyöntipallo osuu kohdepalloon mutta ei lennä sen etupuolelle. 

– kun osuman jälkeen hyppää yli kohdepallosta mutta on ennen sitä osunut toiseen palloon tai valliin. 

 

20 TAHALLINEN VIRHE eli MISSI (miss) 

 

Tahallinen virhe tuomitaan, kun tuomari katsoo ettei pelaaja ole yrittänyt parastaan osuakseen kohdepalloon. 

 

III PELISÄÄNNÖT 

 

1 PELIN LUONNE (description) 

 

Snookeria pelataan kaksin- tai nelinpelinä.

Lyhyt yhteenveto pelistä: 

 

– Jokainen pelaaja käyttää samaa lyöntipalloa ja lisäksi peliin kuuluu kaksikymmentäyksi (2 ) kohdepalloa joista viisitoista ( 5) punaista pistearvoltaan yksi ( ). Kuusi (6) värillistä palloa pistearvoiltaan: keltainen kaksi (2); vIhreä kolme (3); ruskea neljä (4); sininen viisi (5); pinkki kuusi (6); musta seitsemän (7).

Pisteitä kerätään pussittamalla vuorotellen punaisia ja värillisiä palloja kunnes kaikki punaiset on pussitettu ja viimeisen punaisen jälkeen pussitettu värillinen pallo on asetettu takaisin pöydälle. Tämän jälkeen pussitetaan värilliset pallon pistejärjestyksessä pienimmästä suurimpaan eli keltaisesta mustaan. Pisteet merkitään lyöjän pistetauluun. Virheistä tulevat pisteet lisätään vastustajan pisteisiin. Taktiseen puoleen 

kuuluu pyrkiä saattamaan vastustaja vaikeaan asemaan esim. “snookeriin” ja saada mahdollisesta virheestä aiheutuvat rangaistuspisteet omaksi hyödyksi. 

 

Pelin voittaa pelaaja tai joukkue: 

 

– joka kerää enemmän pisteitä. 

– jolle peli luovutetaan. 

– jolle peli tuomitaan voitetuksi säännön 3/ 4 tai 4/2 mukaan. 

Ottelun voittaa pelaaja tai joukkue: 

 

– joka voittaa enemmän tai sovitun määrän pelejä (frameja). 

– joka saavuttaa suuremman kokonaispistemäärän. 

– jolle ottelu (game) tuomitaan voitetuksi säännön 4/2 mukaan. 

 

2 PALLOJEN ALKUASEMA (position of balls) 

 

Jokaisen pelin alussa lyöntipallo on käsipallo ja kohdepallot asetetaan pöydälle seuraavasti: 

 

– punaisista palloista muodostetun kolmion kärkipallo asetetaan niin lähelle pinkkiä kuin mahdollista sen koskettamatta siihen. Kolmion kantasivun tulee olla yhdensuuntainen yläpäätyvallin kanssa. 

– keltainen asetetaan oikean puoleiseen D-alueen kulmapisteeseen. 

– vihreä asetetaan vasemman puoleiseen D-alueen kulmapisteeseen. 

– ruskea asetetaan alaviivan keskipisteeseen. 

– sininen asetetaan pöydän keskipisteeseen. 

– pinkki asetetaan pyramidipisteeseen. 

– musta asetetaan yläpisteeseen.

Pelin alettua tuomari voi puhdistaa palloja pelaajan niin halutessa, jolloin: 

– pallon sijainti tulee merkitä ennen puhdistusta. 

– merkitsemiseen käytetään yleensä erityistä pallomerkkiä (ball marker) 

– pallomerkkiä on pidettävä pallon arvoisena sen ajan kun pallon puhdistaminen ja takaisin asettelu kestää. Jos muu pelaaja kuin lyöjä koskee tai siirtää pallomerkkiä tulee häntä rangaista kuten lyöjää ko. tapauksessa. Tuomari voi palauttaa pallomerkin tai pallon takaisin alkuperäiselle paikallaan jos hän katsoo sen tarpeelliseksi. 

 

3 PELIN KULKU (mode of play) 

 

Pelin aloitus arvotaan (esim. kolikolla). Pelit aloitetaan vuorotellen ottelun kuluessa. Lyöntijärjestys pysyy samana koko 

 

 

pelin ajan. Ensimmäinen pelaaja suorittaa lyönnin käsipallolla. Peli on alkanut kun lyöntipallo on asetettu pöydälle ja sitä on kosketettu kepin nahkapäällä lyöjän asetuttua lyöntiasentoon suorittaakseen lyönnin. Lyönti on laillinen jos siinä ei tapahdu säännössä 3/ 2 mainittuja virheitä. 

 

Niin kauan kun pöydällä on punaisia palloja jokaisen lyöntivuoron ensimmäisellä lyönnillä punainen tai vapaa pallo on sallittu pallo.

Samalla lyönnillä voi pussittaa useamman punaisen pallon joista jokaisesta saa pisteen.

Pussitettuaan punaisen tai vapaa pallon on seuraava sallittu pallo värillinen pallo joka pussituksen jälkeen nostetaan takaisin omalle asetuspisteelleen. Lyöntivuoro jatkuu pussittamalla vuorotellen punaisia ja värillisiä palloja. Myös viimeisen punaisen jälkeen pussitettu värillinen nostetaan takaisin asetuspisteelleen. Tämän jälkeen värilliset pallot tulevat sallituiksi palloiksi yksi kerrallaan pistejärjestyksessä keltaisesta 

mustaan. Punaisia palloja ei palauteta pöydälle pussituksen tai pois pöydältä joutumisen jälkeen.

Lyöntivuoro päättyy kun lyöjä ei onnistu pussituksessa tai hän tekee virheen. Seuraava pelaaja jatkaa siitä asemasta johon lyöntipallo jäi tai käsipallolla jos lyöntipallo on pois pöydältä. 

 

4 PELIN LOPPU (end of frame, game or match) 

 

Ainoastaan mustan pallon ollessa pelaamatta niin ensimmäinen pistesuoritus tai virhe katkaisee pelin, elleivät pisteet ole tämän jälkeen tasan. Tasatilanteessa musta pallo asetetaan takaisin asetuspisteelleen ja pelaajat arpovat kumpi saa määrätä loppupelin lyöntijärjestyksen. Ensimmäinen pelaaja aloittaa käsipallolla ja ensimmäinen pistesuoritus tai virhe katkaisee pelin. 

 

5 PELAAMINEN KÄSIPALLOLLA (playing in hand) 

 

Pelattaessa käsipallolla on lyöntipallo asetettava D-alueelle tai sen rajalle. Lyöntisuunta on vapaa. Tuomarilta kysyttäessä miten lyöntipallo on asetettava hän voi vastata ainoastaan “ei D-alueen ulkopuolelle”. 

 

Käsipallo voidaan asettaa lyöntipaikalle kepin avulla, eikä tällöin synny virhettä vaikka kepin nahkapää koskettaisi lyöntipalloa. 

 

6 OSUMA KAHTEEN PALLOON YHTÄAIKAA 

(hitting two balls simultaneously) 

 

Lyöntipallo ei saa osua kahteen palloon yhtäaikaa, ellei kyseessä ole kaksi punaista tai vapaa pallo ja sallittu pallo. 

 

7 VÄRILLISTEN PALLOJEN ASETUS (spotting colors) 

 

Värillinen pallo asetetaan takaisin asetuspisteelleen pussituksen jälkeen tai jouduttuaan pois pöydältä ennen seuraavaa lyöntiä. Ei kuitenkaan enää pelattaessa ainoastaan värillisiä palloja. Pelaaja ei ole vastuussa tuomarin tekemästä virheestä pallojen asettelussa. Jos värillinen pallo on asetettu 

virheellisesti ja se havaitaan pussituksen jälkeen, voidaan se palauttaa omalle paikalleen ilman rangaistusta. Jos lyönti on suoritettu pallon tai pallojen ollessa väärin asetetut tulee lyöjän ennen seuraavaa lyöntiä varmistaa, että pallot ovat oikein asetetut. 

 

Pöydältä puuttuva värillinen pallo voidaan palauttaa takaisin asetuspisteelleen: 

 

– ilman rangaistusta kun erehdys havaitaan. 

– rangaistus kuitenkin seuraa jos lyöjä suorittaa lyönnin ennen kuin ko. pallo on asetettu takaisin asetuspisteelleen.

Värillistä palloa asetettaessa takaisin pöydälle ja sen asetuspisteeseen ollessa varattu, pallo asetetaan sille vapaalle asetuspisteelle jolla on korkein pistearvo. Jos asetettavia palloja on useita ja niiden asetuspisteet ovat varattuja niin asettaminen suoritetaan pisteiden mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään.

Kaikkien asetuspisteiden ollessa varattuja pallo asetetaan sen oman asetuspisteen ja yläpäätyvallin väliselle linjalle niin lähelle omaa asetuspistettään kuin mahdollista. Mustan ja pinkin ollessa kyseessä ja kun tila sen oman asetuspisteen ja yläpäätyvallin välissä on kokonaan varattu niin pallo asetetaan niin lähelle omaa asetuspistettään kuin mahdollista mutta sen alapuolelle. 

 

Aina kun värillistä palloa asetetaan takaisin asetuspisteelleen se ei saa koskettaa toista palloa. 

 

8 LYÖNTIPALLO KIINNI (touching ball) 

 

Lyöntipallon ollessa kiinni sallitussa pallossa on tuomarin ilmoitettava “TOUCHING BALL” ja osoitettava missä pallossa lyöntipallo on kiinni. Lyöntipallon ollessa kiinni pallossa on lyöjän lyötävä poispäin koskettavasta pallosta sitä liikuttamatta tai muuten lyönti tuomitaan työntölyönniksi.

Koskettavan pallon ollessa sallittu pallo lyönti saa osua mihin tahansa palloon tai mennä ohi osumatta mihinkään palloon. 

Lyöntipallon ollessa kiinni ei sallitussa pallossa lyöjän tulee osua sallittuun palloon. Lyöntipallon ollessa tai lähes kiinni ei sallitussa pallossa ja pelaajan tiedustellessa asiaa tuomari voi vastata ainoastaan kyllä tai ei. Lyöntipallon ollessa kiinni sallitussa pallossa ja ei sallitussa pallossa tuomari osoittaa vain sallitun pallon. Lyöjän kysyessä onko lyöntipallo kiinni myös ei sallitussa pallossa tuomarin on vastattava. 

 

9 PALLO PUSSIN SUULLA (ball on edge pocket) 

 

Pallon pudotessa pussin suulta pussiin ilman toisen pallon osumaa se asetetaan takaisin samalle paikalle. Jos lyönnissä jokin pallo olisi osunut ko. palloon niin kaikki pallot palautetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen ja sama pelaaja suorittaa saman tai muun lyönnin uudelleen. Jos samalla tapahtuu virhe niin pallot palautetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen ja lyöntivuoro vaihtuu.

Jos pallo lyönnin ja osuman jälkeen on pysähtynyt hetkeksi pussin reunalle ja sitten putoaa, se katsotaan pussitetuksi. 

 

10 “SNOOKERISSA” VIRHEEN JÄLKEEN (snookered 

after foul) 

 

Lyöntipallon jäätyä “snookeriin” virheen jälkeen tuomari ilmoittaa “FREE BALL” (vapaa pallo). Vastustajan halutessa suorittaa seuraavan lyönnin hän voi nimetä minkä tahansa pallon sallituksi palloksi. Nimetyn pallon pistearvo on sama kuin sallitun pallon. Virhe tapahtuu jos lyöntipallo ei osu nimettyyn palloon tai aiheuttaa “snookerin” vapaa pallolla, paitsi kun ainoastaan musta ja pinkki ovat pelaamatta. Vapaa 

pallo asetetaan pussituksen jälkeen asetuspisteelleen. Lyöntipallon osuttua ensin nimettyyn palloon ja sen jälkeen sallittu pallo menee pussiin niin lyöjä saa tästä pisteet ja lyöntivuoro jatkuu. 

Vapaa pallon ja sallitun pallon mennessä samalla lyönnillä pussiin vain sallitusta pallosta saa pisteet, ellei sallittu pallo ole punainen jolloin myös vapaa pallosta saa pisteen.

Vastustajan pyytäessä pelaamaan uudelleen virheen tehnyt pelaaja ei voi pelata vapaa palloa. 

 

11 VIRHEET (fouls) 

 

Virheen tapahduttua tuomari ilmoittaa viipymättä VIRHE (foul).

Jos lyöntiä ei ole suoritettu niin lyöntivuoro vaihtuu ja tuomari ilmoittaa virhepisteet.

Jos lyönti on suoritettu niin tuomari odottaa lyönnin loppuun ja sen jälkeen ilmoittaa virhepisteet. Jos virhettä ei havaita ennen seuraavaa lyöntiä siitä ei voi enää rangaista.

Virheen sattuessa kaikki virheellisesti asetetut pallot jäävät paikoilleen. Pois pöydältä ollut pallo asetetaan takaisin omalle asetuspisteelleen. Pelaaja saa hyväkseen ennen virhettä tekemänsä pisteet. Seuraava lyönti suoritetaan paikasta johon lyöntipallo jäi tai käsipallolla jos lyöntipallo oli pois pöydältä. 

Samalla lyönnillä tapahtuneista virheistä huomioidaan se jolla on suurimmat virhepisteet. Pelaajaa jolle virhe tuomitaan rangaistaan säännön 3/ 2 mukaan ja vastustajan pyytäessä pelaa uudelleen. 

 

12 RANGAISTUKSET (penalties) 

 

Lyönnin virhepisteet ovat vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7).

Rangaistus on:

 

Sallitun pallon arvo kun: 

 

– lyöntipalloa lyödään useammin kuin kerran. 

– lyödään molemmat jalat irti lattiasta. 

– lyödään väärällä lyöntivuorolla. 

– pelataan virheellisesti käsipallolla, myös avauslyönti. 

– lyöntipallo ei osu kohdepalloon. 

– lyöntipallo menee pussiin. 

– aiheutetaan “snooker” vapaa pallolla. 

– hyppylyönti. 

– käytetään säännön vastaista keppiä. 

– keskustelee joukkuetoverinsa kanssa lyöntivuoron aikana nelinpelissä, sääntö 3/ 7. 

 

Sallitun pallon arvo tai suurempi 

 

– pallot eivät ole liikkumatta ennen lyöntiä. 

– suorittaa lyönnin ennen kuin tuomari on asettanut värillisen pallon asetuspisteelleen. 

– ei sallittu pallo menee pussiin. 

– lyöntipallo osuu ensimmäiseksi ei sallittuun palloon. 

– työntölyönti. 

– palloon koskeminen. 

– pallo pois pöydältä. 

– lyöntipallo osuu yhtäaikaa kahteen palloon, jotka eivät ole kaksi punaista tai vapaa pallo ja sallittu pallo.

 

Rangaistus on AINA seitsemän (7) pistettä kun: 

 

– käyttää jotakin pois pöydältä olevaa palloa johonkin, esim. mitatakseen onko pussitus mahdollinen. 

– käyttää jotakin esinettä mitatakseen tai merkitäkseen välimatkaa tai etäisyyttä. 

– lyö punaista tai vapaa pallon jälkeen punaista peräkkäisillä lyönneillä. 

– käyttää pelin alettua lyöntipallona jotain muuta palloa kuin valkoista. 

– ei ilmoita tuomarille kysyttäessä mitä palloa aikoo pelata. 

– pussitettuaan punaisen tekee virheen ennenkuin on nimennyt värillisen pallon. 

 

13 PELAA UUDELLEEN (play again) 

 

Virheen jälkeen pyydettyään vastustajaansa pelaamaan uudelleen pelaaja ei voi enää muuttaa mieltään.

 

Pelattaessa uudelleen pelaaja voi vaihtaa: 

 

– lyöntiä jonka aikoo pelata. 

– nimeämänsä sallitun pallon jota aikoo pelata. 

– pisteet lasketaan sallitusta tai sallituista palloista. 

 

14 VIRHE JA ”MISSI” (foul and a miss) 

 

Lyöjän tulee aina, parhaan kykynsä mukaan, pyrkiä osumaan kohdepalloon. Kun tuomari katsoo ettei näin ole tapahtunut tulee tuomita “FOUL AND A MISS” (virhe ja missi), ellei ainoastaan musta pallo ole pelaamatta tai pallojen sijainti pöydällä ole ns. mahdoton. 

 

Tällöin täytyy olettaa lyöjän yrittäneen tosissaan osua kohdepalloon jos hän suorittaa lyönnin joko suoraan tai epäsuorasti kohti kohdepalloa sillä voimalla että olisi saavuttanut kohdepallon ilman estävää tai estäviä palloja. 

 

FOUL AND A MISS tuomion jälkeen seuraava pelaaja voi halutessaan pyytää vastustajaansa pelaamaan uudelleen lyöntipallon senhetkisestä sijaintipaikasta tai hän voi pyytää palauttamaan pallot alkuperäisiin asemiinsa, jolloin sallittu pallo on sama uusitulla lyönnillä: 

 

– punainen, jos se oli kohdepallona. 

– värillinen, jos kaikki punaiset oli pelattu. 

– lyöjän valitsema värillinen, jos sallittu pallo oli värillinen punaisen pussituksen jälkeen.

Jos lyöjä ei osu kohdepalloon johon suoralla lyönnillä voisi osua on tuomiona FOUL AND MISS, ellei jompikumpi pelaaja ole jo ennen sitä tai lyönnin seurauksena tilanteessa että hän tarvitsee “snookerin”

tai uusittavan mustan pallon (re-spotted black),

voittaakseen pelin (framen) ja tuomari katsoo ettei virhe ollut tahallinen. 

 

Ensimmäisen tuomitun FOUL AND MISS’in jälkeen, kun hänellä oli mahdollisuus suoralla lyönnillä osua sallittuun palloon tai kohdepalloon (täysi kosketus keskelle palloa on mahdollinen ja koko pallon halkaisija on näkyvissä). Punaisten ollessa kyseessä punaisen pallon halkaisija missä ei ole väripalloa esteenä. 

 

– lyöjän yrittäessä uudelleen osua (toinen yritys) alkuperäisestä asetelmasta sallittuun palloon tai kohdepalloon eikä osu on tällöin tuomittava FOUL AND MISS piste-erosta välittämättä. 

Tämän jälkeen vastustajan pyydettyä pelaamaan uudelleen alkuperäisestä asetelmasta (kolmas yritys) tuomarin täytyy varoittaa pelaajaa ennen lyöntiä, että ellei hän osu sallittuun palloon tai kohdepalloon hän häviää pelin (framen).

 

Kun lyöntipallo on asetettu alkuperäiseen asemaansa, josta suoralla lyönnillä oli mahdollisuus osua sallittuun palloon tai kohdepalloon ja lyöjä tekee virheen ennen lyöntiä tällöin ei tuomita “missiä” vaan 

virhe ja normaali rangaistus ja: 

– seuraava pelaaja voi halutessaan pelata itse tai pyytää vastustajaansa pelaamaan uudelleen samasta asemasta, tai 

– seuraava pelaaja pyydettyään palauttamaan pallot alkuperäisiin asemiinsa pyytää vastustajaansa pelaamaan uudelleen.

- tässä tilanteessa kohdepallo on sama kuin se oli ennen virheen tapahtumista. eli:

 

a) mikä tahansa punainen jos punainen oli kohdepallo. 

b) kohdepallona ollut väripallo kun punaiset ovat pois pöydältä.

c) mikä tahansa väripallo kun kohteena oli väripallo punaisen pussituksen jälkeen.

Tilannetta ennen pelaajalle annettu varoitus on edelleen voimassa. 

 

Kaikki “missit” tuomari tulkitsee näkemyksensä mukaan. 

 

“Missin” jälkeen kun seuraava pelaaja pyytää palauttamaan lyöntipallon ja muut liikkuneet pallot alkuperäisiin asemiinsa, tulee tällöin ottaa huomioon ettei vastustajalle anneta hyötyä tai etua. Tällöin kaikki pallot täytyy palauttaa alkuperäisiin asemiinsa. Pallojen palauttamisen jälkeen molempien pelaajien on hyväksyttävä pallojen asemat ennen seuraavaa lyöntiä. Tuomari päättää ovatko pallot oikein sijoitetut. Palloja asetettaessa takaisin alkuperäisiin asemiinsa ja pelaaja koskettaa mitä tahansa palloa on häntä rangaistava kuten lyöjää ko. tilanteessa. Seuraava pelaaja voi halutessaan pyytää ainoastaan lyöntipallon takaisin alkuperäiseen asemaansa ja jättää muut pallot niille sijoilleen vaikka ne olisivat liikkuneet. 

 

15 PALLON KOSKEMINEN, MUU KUIN LYÖJÄ (ball 

moved by other than striker) 

 

Jonkun muun kuin lyöjän siirrettyä palloa, se tulee tuomarin toimesta palauttaa alkuperäiselle paikalleen ilman erillistä rangaistusta. Tämä sääntö tarkoittaa täysin ulkopuolisen henkilön tekemää pallon siirtoa. Pelaajaa ei voi myöskään rangaista tuomarin aiheuttamasta pallon liikkumisesta. 

 

16 UMPIKUJA (stalemate) 

 

Pelitilanteen ajauduttua umpikujaan, eikä tilanne avaudu muutaman lyönnin aikana, tuomari ehdottaa pelin aloittamista uudelleen. Jos kumpi tahansa pelaaja kieltäytyy tuomari antaa pelin jatkua ennalta ilmoitettujen lyöntivuorojen ajan (tavallisesti 3 vuoroa molemmille).

Tämän jälkeen jos ei tilanne ole olennaisesti muuttunut: 

 

– pisteet nollataan 

– sama pelaaja aloittaa uudelleen, lyöntijärjestys pysyy samana. 

 

17 NELINPELI (four handed snooker) 

 

Ottelun aloitus arvotaan. Pelit aloitetaan vuorotellen. Lyöntijärjestys pysyy samana pelin ajan. Jokaisen pelin alussa pelaajat saavat vaihtaa lyöntijärjestystä. 

Vastapuolen joukkue voi halutessaan pyytää virheen tehnyttä pelaajaa pelaamaan uudelleen. Lyöntijärjestys ei muutu.

Pistetilanteen ollessa tasan pelin lopussa musta pallo pelataan uudelleen. Arvonnan voittaneet saavat valita kumpi vastapuolen pelaaja lyö seuraavaksi. Lyöntijärjestys pysyy samana kuin se oli pelin kuluessa. 

 

18 APUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ (use of ancillary 

equipment) 

 

Pelaajat käyttävät normaalisti pöytään kuuluvia apuvälineitä. Näitä apuvälineitä käytettäessä apuvälineen rikkoutumisesta aiheutuneesta virheestä ei rangaista pelaajaa. Pelaajan käyttäessä jotain itse tuomaansa apuvälinettä, jonka rikkoutuessa aiheutuu virhe niin tällöin häntä rangaistaan virheen arvon mukaan. 

 

19 TULKINTA (interpretation) 

 

Miehet ja naiset noudattavat samoja sääntöjä.

 

 

Sääntöpoikkeukset:

 

– pyörätuolista pelaavan ei tarvitse koskettaa jalalla lattiaa. 

– värisokea voi tiedustella kohdepallon väriä tuomarilta. 

 

IV PELAAJAT 

 

1 EPÄURHEILIJAMAISUUS (unfair conduct) 

 

Jos tuomarin mielestä pelaaja:

- käyttää liian paljon aikaa lyönnin suorittamiseen, tai

- käyttäytyy epäurheilijamaisesti, tai

- kieltäytyy jatkamasta peliä.

tulee tuomarin joko varoittaa pelaajaa pelin menettämisestä tai harkintansa mukaan

tuomita pelin menetys.

Erittäin vakavassa tapauksessa voidaan tuomita koko ottelu menetetyksi.

Tuomarin antama varoitus on voimassa koko ottelun ajan. 

 

 

2 RANGAISTUKSET (penalties) 

 

Jos peli tuomitaan hävityksi, silloin vastustaja: 

 

– voittaa pelin (framen) 

– saa laskea hyväkseen kaikki pöydällä olevat pelaamattomat pisteet. Punainen pallo lasketaan kahdeksaksi (8) pisteeksi ja jokainen pallo pistearvonsa mukaan. 

 

Jos ottelu tuomitaan hävityksi, silloin vastustaja: 

 

– voittaa käynnissä olevan ottelun. 

– voittaa kaikki pelaamattomat pelit, jotka tarvitaan ottelun voittamiseen. Kokonaispisteiden ollessa tarpeen jokainen pelaamaton peli lasketaan 147 pisteen arvoiseksi. 

 

3 EI LYÖJÄ (non striker) 

 

Lyöjän ollessa suorittamassa lyöntiään vastustaja ei saa seistä tai liikkua lyöntilinjalla. Vastustajan tulee istua paikallaan tai seistä sivustalla häiritsemättä lyöjää. 

 

4 POISTUMINEN PELIPÖYDÄN ÄÄRESTÄ (absence) 

 

Jos pelaaja joutuu poistumaan huoneesta vastustajan lyöntivuoron aikana voi hän nimetä edustajan seuraamaan lyöntivuoroa ja valvomaan oikeuksiaan. Tämä tilanne täytyy saattaa tuomarin tietoon ennen poistumista. 

 

5 LUOVUTUS (concending) 

 

VAIN lyöntivuorossa oleva pelaaja voi luovuttaa. Jos vastustaja ei hyväksy luovutusta ja jatkaa peliä ei luovutus ole enää voimassa ja luovuttanut pelaaja voi tahtoessaan jatkaa peliä omalla lyöntivuorollaan. Luovutuksen tapahduttua jos pisteillä on merkitystä saa vastustaja laskea hyväkseen pöydällä olevat pelaamattomat pisteet, kuten säännöissä 4/3 mainitaan 

Pelaaja ei voi luovuttaa peliä mikäli snookeria ei tarvita pelin voittamiseen. Tämän säännön rikkominen tulkitaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi. 

 

V TOIMITSIJAT 

 

1 TUOMARI (the referee) 

 

– tulee olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen. 

– tuomitsee sääntöjen mukaan. 

– on vastuussa pelin oikeellisesta kulusta. 

 

 

 

– puuttuu havaitsemiinsa virheisiin. 

– ilmoittaa pelaajalle kysyttäessä kohdepallon värin, sääntö 3/ 9. 

– puhdistaa minkä tahansa pallon pelaajan pyynnöstä.

 

Tuomari EI 

– vastaa kysymyksiin joihin säännöt eivät anna lupaa. 

– anna vihjettä, jos pelaaja on tekemässä virhettä. 

– anna mitään mielipidettä tai neuvoa joka vaikuttaa pelin kulkuun. 

– vastaa piste-eroa koskeviin kysymyksiin. Jos tuomari ei itse havaitse virhettä, hän voi käyttää pistetaulun 

hoitajan tai jonkun muun toimitsijan näkemystä tehdessään ratkaisuaan. 

 

2 PISTETAULUN HOITAJA (the marker) 

 

Pistetaulun hoitaja merkitsee tehdyt pisteet pistetaululle ja avustaa tarvittaessa tuomaria. 

Hän voi tarvittaessa toimia myös kirjurina. 

 

3 KIRJURI (the recorder) 

 

Kirjuri kirjaa jokaisen lyönnin, tehdyt virheet, kokonaispiste tilanteen ja lyöntisarjat. 

 

4 TOIMITSIJOIDEN ANTAMA APU (assistance by officials) 

 

Tuomari tai joku muu toimitsija voi esim. pitää tai siirtää valaisinta lyönnin ajan jos pelaaja näin haluaa. Tuomari tai joku muu toimitsija voi antaa tarpeellista apua vammaiselle pelaajalle tilanteen mukaan. 

 

Lähdemateriaalina käännökseen on käytetty syyskuussa 27.6.2011 julkaistuja virallisia sääntöjä ja niihin tehtyjä muutoksia jotka on virallisesti hyväksytty. 

 

Eero Lipponen 

Veikko Hannula 

 

Copyright:

The World Professional Billiards & Snooker Association